Jørn Jantzen

NoFS 2013 vel i havn

NoFS 2013 ble arrangert 26.-28. august på Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter. Konferansen ble meget vellykket på flere måter: det var et markant generasjonsskifte – storparten av deltakerne var under 30 år; deltakelse fra alle de fire nordiske land pluss Lithauen – 69 deltakere i alt: fornyelse av programmet – med framleggelser av mange PhD-prosjekter, …

NoFS 2013 vel i havn Les mer »

NoFS 2009 Hurdalssjøen, Norge: «Sikkerhet i det globale samfunn»

8. – 10. juni, Hurdalssjøen, Norge NoFS 2009 – Nordisk Forskningsnettverk for Sikkerhet – er den 18. nordiske forskningskonferanse om sikkerhet. Det er samtidig et 30 års jubileum for det nordiske konferanseopplegget. Hovedtema i 2009 var Sikkerhet i det globale samfunn. Deltagelse i NoFS er blitt en tradisjon blant ulykkesforskere og risiko- og sikkerhetsadministartorer i …

NoFS 2009 Hurdalssjøen, Norge: «Sikkerhet i det globale samfunn» Les mer »

NoFS 2005 Gilleleje, Denmark: «Intervention – what works?»

Main theme: Intervention efficiency and effectiveness – what works? The ultimate goal for any safety intervention is a sustainable positive effect on health and safety. Evaluating the efficiency and effectiveness of these safety interventions is in increased demand in many safety research fields. However, for interventions to be considered efficient and effective they must first …

NoFS 2005 Gilleleje, Denmark: «Intervention – what works?» Les mer »

NoFS 2002 Trondheim, Norge: «Det sårbare samfunn og mennesket»

Den 14. Nordiske Konferanse for Ulykkesforskere – NOFS’02 Tema: Det sårbare samfunn og mennesket Hensikten med NOFS («NORDISKA OLYCKFALLSFORSKARSEMINARIET») er å utveksle erfaringer og fors¬kningsresulta¬ter, diskutere faglige problemer, inspirere hverandre og utvikle faglige og personlige kontak¬ter. Deltakere er ulykkesforskere og brukere/formidlere av forskning på området ulykker og sikkerhet med fokus på menneske og samfunn. NOFS …

NoFS 2002 Trondheim, Norge: «Det sårbare samfunn og mennesket» Les mer »