Program og manus fra NoFS 2011- Säkerhet på tvärs

MSB College, Revlinge, Skåne, Sverige 20.-22. juli 2011

NoFS 2011 program
Konferensrapport NoFS 2011BoWeIngMaPers
Åpningsforedrag, ved ordfører AnnikaAnnerby

Keynotes

Keynote 1- NoFS 2011 Pertti Nordman
Keynote 2-NoFS 2011 Ulf Bjrnstig
Keynote 3-NoFS 2011 Marianne Toerner
Keynote 4-NoFS 2011 Maria Kraft
03 Keynote 6-NoFS 2011 Esa Kokki
03 Keynote 7-NoFS 2011 Johan Lund

Session 1 – Arbetsmiljö

Session 1-1 Customer Well-being through work
Session 1-4 Dilemma of safety representatives

Session 2 – Barnsäkerhet

2-1 De oddliga
2-2 Working with Juvenile
2-3 Anlagd brand i skolan

Session 3a – Lärande för säkerhet

3a-1 IDA informationssystem fr webben
3a-2 Ledarskap-skerhetsklimat och lrande
3a-3 Samhllets kostnader fr olyckor
3a-4 Sker_men_inte_trygg
3a-5 Tragiske storulykker – og mangel p lering
3a-6 Resilience strategies across industries

Session 3b – Lärande för säkerhet

3b-1 Trygghet och skerhet – resultat frn enktunderskning
3b-2 Att effektivisera lrandet frn krishanteringsvningar
3b-3 Technological agency momentum and boundary objects
3b-4 Utvecling av vningsverksamhet

Session 4 – Patientsäkerhet – Äldersäkerhet

4-1 QUASER NOFS 2011 – Sanne
4-2 GPCC
4-4 Psycotropic drugs an falling accidents
4-5 Trygge Eldre

Session 5 – Nationell reg lok samverkan

5-1 Regional och nationell samverkan
5-2 Finish multi-sectorial acident database VARO
5-3 Skadeforebyggende forum – en norsk modell for samarbeid
5-4 Boras Sverige og Pretoria South Africa
5-5 Tryggt och Skert Srskilt boende

Session 6 – Räddningstjänst – Krishandtering

6-1 Christian Uhr- Komandostruktur ved handtering av olyckor och krisor
6-2 Etik- ansvar och frdelningsfragor
6-3 Kostnadsnyttoanalys av sprinkler i srskilt boende
6-4 IKT fr samhllsskerhet
6-5 Effektivitet av brandskydd i byggnader
6-6 Presentation NoFS Anna Johansson SSBF

Session 7 – Samhellsplanering – Transportsäkerhet

7-1 versvmningsfrordningens betydelse fr fysisk planering
7-2 Kunskap og intentioner i komunalt skerhetsarbete
7-3 Anvnding av skadedata i det frebyggande arbetet

Session 8 – Samhällsplanering – Transportsäkerhet

8-1 Ansvar fr trafikkolyckor
8-2 Blljus bortom latteland
8-3 Forskning fr et skrare samhlle- MSB