Program og manus NoFS 2009 – Sikkerhet i det globale samfunn

Hurdalssjøen Konferansesenter, 8.-10. juni 2009, Hurdalen, Norge

Kenynotes

Velkommen v/ Sverre Røed Larsen
Safety and Security In The Global World – Sven Molleklev, Det Norske Veritas
Globalization and Safety – On Myths, Facts And Fiction – Ragnar Andersson, Karlstad University
Tanker om sikkerhetsforskning i fortid, nåtid og framtid, Professor Jan Hovden, NTNU
Work and ITS Risk In a Wordl of New Economic Growth, Antti Kasvio, FIOH
Sikkerhet i et paradigmeskifte, Nils Juhl-Nielsen, spesialrådgiver Nordic Advisory Team
HSE in renewable energy projects in developing countries, Professor Urban Kjellen, NTNU

Sesjoner

Sesjon 1 – Positiv sikkerhet Læring og Utvikling
Sesjon 3 – Transportsikkerhet

Bilder fra konferansen

Billedkavalkade – Natursti og premieutdeling
Billedkavalkade – Nostalgia og Jubileumsmiddag
Billedkavalkade – Plenum og sesjoner