NoFS 2009 Hurdalssjøen, Norge: «Sikkerhet i det globale samfunn»

8. – 10. juni, Hurdalssjøen, Norge
NoFS 2009 – Nordisk Forskningsnettverk for Sikkerhet – er den 18. nordiske forskningskonferanse om sikkerhet. Det er samtidig et 30 års jubileum for det nordiske konferanseopplegget. Hovedtema i 2009 var Sikkerhet i det globale samfunn. Deltagelse i NoFS er blitt en tradisjon blant ulykkesforskere og risiko- og sikkerhetsadministartorer i næringsliv og privat og offentlig forvaltning. Samtidig er den blitt en mulighet for studenter, PHd-studenter og postdoc-forskere til å presentere sine forskningsopplegg og funn. For forvaltere og praktikere er konferansen et forum for utveksling av ideer til og erfaringer med sikkerhetstiltak.

NoFs gjennomføres annet hvert år etter tur i de nordiske land. Gjennom sin lange levetid har det nordiske forumet etablert seg som et verdifullt bidrag til utviklingen av ulykkesforskningen.

Tema for årets konferanse er SIKKERHET I DET GLOBALE SAMFUNN. De to første talerne 8.juni er Jan Egeland (Security in an age of fewer wars, but more disasters) og Sven Mollekleiv (Ethical challenges in the global society). Videre deltar professorene Jan Hovden, NTNU og Ragnar Andersson, Universitetet i Karlstad.

9.juni presenteres 21 papers om forskningsresultater på områdene Positiv sikkerhet – læring og utvikling, Arbeidslivssikkerhet, Transportsikkerhet og Læring etter ulykker. Blant talerne den 10.juni kan nevnes HMS-direktør i SN Power og professor i sikkerhetsledelse, NTNU, Urban Kjellén med tema: HMS-styring i infrastrukturprosjekter i utviklingsland – utfordringer og muligheter.

Se program og dokumentasjon fra konferansen