Flagg og bjelle

NoFS 2011 Revinge, Sverige: «Säkerhet på tvärs»

NoFS 2011 ble gjennomført på MSB College, Revinge leir 20. – 22. juni utenfor Lund i Sverige.

Det var rundt 88 deltakere, og 9 seksjoner med 47 bidrag. Hovedtemaet var «Säkerhet på tvärs». Konferansen belyste gjennom plenumsforedrag og seksjonsinnlegg forutsetninger for og problemstillinger i forbindelse med tverrsektoriell samhandling og multifaglig forskning. Konferansen ble holdt på dansk, norsk, svensk og engelsk.
Program og kopi av de aller fleste plenumsinnlegg/seksjonsbidrag finner du her.

Program og manus finner du her