NoFS 2013 i Danmark – ’Nye strategier for forebyggelse av ulykker og fremme av sikkerhed mellem kollektive og individuelle tilgange’

Bymose26.-28. august 2013 i Helsinge i Danmark. Tema for konferansen: Hva er effekten av ulykkesforebygging, og hvilke utfordringer har vi? Hvilke nye perspektiver er det i forebyggelsen av ulykker på arbeidsplassen, i hjemmet, i fritiden og i trafikken?

Forebygger virksomheden best ulykker ved å fokusere på initiativer rettet mod den enkeltes holdning og adferd eller mot virksomhetens felles kultur, normer og tekniske foranstaltninger? Eller skal det fokuseres på samspillet mellem det individuelle og kollektive for å oppnå maksimal forebyggende effekt? Skal det fokuseres på personen eller situasjonen, dvs. på individuelle eller kollektive tiltak? Dilemmaet er stadig aktuelt og vil bli en rød tråd i undertemaene på konferansen.

Tid, sted og pris • Tid: Den 26.-28. august 2013. • Sted: Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter, Helsinge, Denmark. • Pris: I alt 5.000 DKK or 670 EURO. Prisen inkluderer deltagelse i konferansen, konferansemateriale, sosiale aktiviteter, konferansemiddag og innkvartering.

Last ned program (engelsk) her

Temaer på konferansen

 • Nye perspektiver på forebyggelse av ulykker, set på tværs av sektorer på arbeidet, i fritiden, i hjemmet eller i trafikken.
 • Nye perspektiver på forebyggelse av ulykker blandt unge, migranter samt i multikulturelle sammenhenger.
 • Nye perspektiver på forebyggelse av ulykker set ut fra dilemmaet mellom individuelle og/eller kollektive tiltak.
 • Viten om effektene av forskellige typer av forbyggende tiltak, og under hvilke forhold de fungerer for forskellige grupper.
 • Teoretiske og metodiske tilgange til å undersøge effekten av forskellige tiltak og forebyggelsesstrategier.
 • Samspill mellom primære, sekundære og tertiære forebyggelsesstrategier.
 • Utvikling av en bredere forebyggelseskultur på nationalt plan, i regioner, og blandt organisationer på arbeidsplassene.
 • Identifisering av en spesifikk nordisk tilgang til forebyggelse av ulykker og sikkerhedsfremme?
 • Hva har skjedd med sikkerhetsforskningen siden fremkomsten i 1960’erne av ’Haddon’s matrix’(det mest almindeligt anvendte paradigme indenfor  forebyggelse av ulykker).

Programkomiteen i Danmark:

 • Seniorforsker Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.
 • Seniorforsker Pete Kines, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
 • Kommunikationskonsulent Hanne Møller, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
 • Faglig medarbejder Holger Delfs, Arbejdstilsynet.
 • Souschef Kent Jacob Nielsen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning.
 • Ph.d-studerende Hanna Barbara Rasmussen, Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet.
 • Lektor Carlo Giacomo Prato, DTU Transport. Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet.