NoFS 2013 vel i havn

NoFS 2013 ble arrangert 26.-28. august på Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter. Konferansen ble meget vellykket på flere måter: det var et markant generasjonsskifte – storparten av deltakerne var under 30 år; deltakelse fra alle de fire nordiske land pluss Lithauen – 69 deltakere i alt: fornyelse av programmet – med framleggelser av mange PhD-prosjekter, gruppearbeid og aktiv plenumsdiskusjon.

Foredragene kan du laste ned herDeltakere

Sosialt omfattet programmet både en hyggelig båtutflukt i varmt solskinn, trening med Thai Chi og opplæring i Linedance!

Her er en del av konferansedeltakerne samlet etter båtutflukten.

3 norske veteraner (Johan Lund, Svein G. Nyblin og Sverre Røed Larsen) illustrerte og kommenterte NoFS’ historie fra skadeseminaret i Finland i 1979, via det første NoFS arrangementet på Sola i Norge i 1980 og utvalgte seminarer i de nordiske land og avsluttet med å drøfte framtidsutsiktene for NoFS i et barskere nordisk forskningsklima.

GuttaBoys

NoFS 2015 – Finland ønsker velkommen

Finske NOFS-entusiaster har allerede satt av datoene 25. – 27. august 2015. Da arrangeres det 22. nordiske seminaret et sted i Finland. NoFS-flagget og bjella ble høytidelig overrakt til Venla Räisänen og Simo Salminen, begge fra Finnish Institute of Public Health, på NoFS 2013-konferansen i Helsinge, Danmark.

 

 

 

ProgrambildetVi kommer tilbake seinere med nærmere opplysninger om program og praktiske detaljer.