Neste konferanse i Norge: 2018

Styret i NoFS – Nordisk Forskningsnettverk for Sikkerhet har besluttet å avholde neste konferanse i 2018 for å tilpasse seg WOS-konferansen. Mer informasjon vil publiseres på nettsidene snart!

 

NoFS 2015 i Helsinki:

GLOBALE MEGATRENDER I SIKKERHET – LOKAL FORSKNING

Den 21. nordiske sikkerhetskonferansen for forskere og sikkerhetsforvaltere – NoFS 2015 – ble arrangert i Instituttet for arbeidshelse i Helsinki 25. – 27. august. Konferansen hadde den krevende rammetittelen ”Global megatrends – effects on safety”. Programmet, som gikk over tre dager, var mangfoldig: flere generelle plenumsforedrag, en rekke forskningsinnlegg, befaring til opplæringsparken i arbeidsmiljøsikkerhet (Rufus Safety Park) utenfor Helsinki og flere hyggelige sosiale arrangementer. Både Sverige, Norge og Finland – og Italia! – var representert på konferansen, men med en klar overvekt av finske deltakere. Programmet omfattet 5 hovedforedrag og 17 forskningsbidrag. Til sammen deltok 35 – 40 personer på konferansen.

Det innledende hovedforedraget ble holdt av den amerikanske eksperten i sikkerhetsformidling – John Drebinger – som gjennom et engasjert og mangfoldig foredrag om ”Watching out for the safety of others” understrekte nødvendigheten av å vise aktsomhet og ansvarlighet på vegne av andre – og ha mot til å formidle advarselen! De øvrige hovedforedragene tok opp svært forskjellige temaer, som aldring og kommunale endringer, digitalisering og arbeidsmiljøsikkerhet, sikkerhet i forbindelse med sosiale medier og mobile løsninger. Spennvidden var kanskje enda større blant forskningsredegjørelsene: de spente fra e-læring, via sikkerheten til polske bygningsarbeidere i Norge og sikkerhetsproblemer ved håndtering av farlig avfall til betydning av balanse og muskelstyrke som ulykkesforebyggende tiltak. Foredragene og forskningsinnleggene medførte en rekke spørsmål fra salen.

Konferansen var meget velorganisert og hadde fått bred støtte fra en rekke institusjoner i det finske samfunnslivet, som Den finske redningsforeningen (SPEK), det finske instituttet for helse og velferd (THL), det finske transportsikkerhetsbyrået (Trafi), universitetene i Tampere og i Oulo – med det finske instituttet for arbeidshelse (FIOH) som hovedorganisator. NoFS ’15 fikk også støtte fra det finske arbeidsmiljøfondet (TSR) og fra sammenslutningen av de finske utdanningsforbund (TSV).

Som avslutningen på konferansen ble NoFS-symbolene – flagg og bjelle – overlevert til den norske deltakergruppen, som lovte å arrangere neste NoFS i Norge i 2018. Dermed arrangeres igjen NoFS og den internasjonale konferansen Workingonsafetynet hvert sitt år.

Hele arrangementet med program, hovedforedrag og forskningsabstrakter er tilgjengelig via hjemmesiden til det finske instituttet for arbeidshelse. (Se: http://www.ttl.fi/partner/nofs/Pages/default.aspx).

  

Foto: Tuula Rãsãnen, FIOH