NOFS Norge inviterer til nordisk sikkerhetskonferanse

NOFS – Nordisk Forskningsnettverk for sikkerhet har i mer enn 30 år samlet forskere og praktikere innenfor sikkerhet og skadeforebygging. Programmet tar utgangspunkt i skaderegistreringssystemer, regelverk og sikkerhetsstyringssystemer som er utviklet disse årene. Hva er erfaringene? Er forventningene tilfredsstilt? Hva viser statistikken? Gir skadedataoversikter den kunnskap vi trenger? Kan skadeepidemiologi gi oss bedre verktøy? Kan kunnskapen utviklet i «Trygge lokalsamfunn» (Safe Communities) inspirere til økt lokalt engasjement? Hvilke områder vil få mest fokus framover?

Tema for konferansen:
«Sikkerhet i hverdagen» – skadedata, forebygging og trygge lokalsamfunn.

Tid og sted:
Tekna, midt i Oslo sentrum, 23.–24. august 2018.

Vi starter kl. 11 på torsdagen og avslutter med lunsj på fredagen. Deltakerne ordner selv hotell og overnatting. Primærspråk for konferansen er skandinaviske språk, men foredrag kan ved behov fremlegges på engelsk. Kom gjerne med innspill og forslag til NOFS2018@gmail.com

Program og påmelding