Om NoFS

NoFS – Nordisk Forskningsnettverk for Sikkerhet er det forum der ulykkesforskere og sikkerhetspersonell utveksler erfaringer og forskningsresultater, samt knytter og vedlikeholder et verdifullt nordisk nettverk. Gjennom sin lange levetid har det nordiske forumet etablert seg som et verdifullt bidrag til utvikling av ulykkesforskningen.

Selv om kimen til NOFS ble lagt noen sommerkvelder på et nordisk seminar i Finland i 1979, så regnes samlingen på Strand Hotell på Sola utenfor Stavanger i 1980 som den første virkelige NoFS-samlingen.

I perioden 1980 – 1995 var det med et par unntak samlinger hvert år. Ansvaret roterte mellom frivillige arrangementsgrupper i de nordiske land. Deltakelsen var mellom 26 – 84 personer. Det ble utarbeidet egne seminarrapporter fra samlingene.

Er du interessert i mer informasjon, ta kontakt med svein.georg.nyblin@ebnett.no eller saskia.butler@tekna.no

Vi har en gruppe på LinkedIn – klikk her for å bli med

Read More: NoFS History